Hållbarhet

Hem » Servicekoncept » Hållbarhet

Vår ”Golden Circle”

  • Vi skall i alla lägen utmana oss själva, våra kunder och leverantörer för att gemensamt bygga en mer hållbar och säker framtid.
  • Detta gör vi genom tydlig kommunikation, nära lyssnande samarbete, digitalisering och optimering/utveckling av kunders och våra egna lösningar. och hjälpa våra kunder att förbättra sin leverans till sina kunder.
  • Vi tar hand om hela kundens IT drift. Vi säljer en specialbyggd version av Affärssystemet Pyramid med påkopplade externa/integrerade lösningar för att kunna hantera våra kunders utmaningar och bli en säker och trygg del av vår gemensamma digitaliseringsresa.

Hållbarhet för oss

Alla tre grundare i Servicekoncept har starkt engagemang när det kommer till hållbarhet.
För oss är det viktigt att vi tydligt definierar vad vi gör, varför vi gör det, vilket resultat det kan få. Detta kryddat med att vi delar med oss öppet av våra hållbara idéer och lösningar gör att hållbarheten i sig blir hållbar.

Alla beslut som fattas och samarbeten som inleds, så väl med kunder och leverantörer, skall vara med långsiktighet som fokus.

Vi är intresserade och drivs av samarbeten med ett syfte att förbättra hållbarhetens tre ben.
Den sociala, den ekologiska och den ekonomiska hållbarheten.

Den ekonomiska hållbarheten

Att göra rätt val när det kommer till affärssystem kan vara avgörande för en långsiktig ekonomisk hållbarhet.

Detta gör att vi stämmer av noga att den lösning vi kan erbjuda är den mest lönsamma för kunderna. Vi skall inte sälja något som kunderna inte behöver eller som ”kan vara bra att ha” bara för att tjäna extra på det.

Med ett mål om långsiktiga samarbeten med kunderna måste vi se till att tydligt redovisa vad kunderna betalar för och utbilda dem så att verktygen används på rätt sätt.

Vi erbjuder många olika finansiella upplägg från köp till löpande funktionshyra där support ingår.

Detta kopplat med ett tydligt serviceavtal där vi endast ta betalt för faktiskt nedlagd tid med en öppet redovisad timbank gör att kunderna har fullständig kontroll på sin investering med oss.

Den sociala hållbarheten

Alla människor är lika viktiga.
Vi på Servicekoncept är övertygade om att det är tillsammans vi mår som bäst.
Att det är våra olikheter som stärker oss.

Att som människa bli sedd, hörd och uppmärksammad är en viktig del av en starkt positiv företagskultur.

Varje kund, människa som kommer i kontakt med oss är den viktigaste. Vi tar gärna emot feedback och förbättringsförslag oavsett vilken roll du har i företaget du är anställd på.

Vi har genom våra QR-koder en möjlighet att erbjuda medarbetarundersökningar, visselblåsning, avvikelserapportering och mycket mer.

Genom att vara en del av våra kunders ambition att hjälpa sin personal att göra rätt istället för att undvika att göra fel blir vi en stark länk I arbetet med att upprätthålla och förbättra den sociala hållbarheten hos våra kunder

Den ekologiska hållbarheten

Vi behöver alla göra vad vi kan för att minska utsläpp av växthusgaser, att konsumera smartare och att tänka långsiktigt i de beslut vi fattar. Inte för att klara 2gradersmålet utan för att det är det enda kloka att göra.

Digitalisering är en viktig länk I denna kedja. Allt från minskade inköp av hårdvara till färre utskrifter, arbete hemifrån, minskade resor och mycket annat.

Vi vill vara en del av våra kunders digitaliseringsresa långsiktigt. Därför är det viktigt att alla kunder känner att vår leverans på riktigt börjar när installation och utbildning är klart.

Löpande avstämningar och genomgångar av förbättringsmöjligheter i digitala flöden och processer till brainstorming kring andra möjligheter att hjälpas åt att minska våra utsläpp är för oss en självklarhet.

Sammanfattning hållbarhet

  • Vi ska tillsammans med våra kunder och leverantörer samverka för att förbättra hållbarheten, långsiktigt.
  • Vi skall arbeta fram lösningar som hjälper våra kunders medarbetare att göra rätt och på så sätt blir stärkta i sin roll.
  • Vi skall genom allt från inköp av gröna serverlösningar till ökad digitalisering göra vad vi kan för att minska vårt och våra kunders klimatavtryck.
  • Genom dessa verktyg och vårt genuina engagemang för våra kunders långsiktiga hållbarhet kommer affärerna att bli lönsamma och ekonomiskt hållbara för oss och för våra kunder.

    Vi ser fram emot att hjälpa just dig på just det sätt du behöver, inget mer. Sen hjälps vi åt att sätta mål som vi jobbar för att överträffa tillsammans.

Se vår film om hållbarhet