Redovisning Basmodul

Hem » Pyramid » Pyramid Basmoduler » Redovisning Basmodul

Spara tid med Pyramid Redovisning och gör redovisningen enkel och arbetsbesparande. Med effektiva sökverktyg tar du snabbt fram den information som önskas för din verksamhet!

Spara tid med Pyramid Redovisning och gör redovisningen enkel och arbetsbesparande. Med effektiva sökverktyg tar du snabbt fram den information som önskas för din verksamhet!

Ryggraden i all verksamhet

Brutet räkenskapsår och förlängt räkenskapsår kan hanteras. Du har tillgång till konton, objekt och avdelning med möjlighet till ytterligare kontodimensioner. Detta tillsammans med en smidig hantering av preliminärverifikat, konteringsmallar och automatkonteringar blir ditt arbete enkelt och effektivt. Inställningar kan göras i Pyramid för att få en enkel och snabb verifikatregistrering. Med Pyramids flexibla budgethantering kan du ha många olika budgetar. Du bestämmer själv hur du vill budgetera, med eller utan bestämda perioder, årsbundet eller över flera år.

Det är resultatet som räknas

Självklart är redovisningen helintegrerad med övriga moduler i Pyramid. Med Pyramids kraftfulla sökverktyg kan du snabbt analysera ditt företags ekonomi och presentera resultatet grafiskt.

Funktioner