Access Link/ODBC-koppling

Hem » Pyramid » Pyramid Moduler » Access Link/ODBC-koppling

För dig som behöver andra typer av rapporter än Pyramids standardrapporter och vill använda andra verktyg finns Pyramid Access Link/ODBC-koppling. Modulen gör det möjligt att använda andra program, t.ex. MS Access, Crystal Report eller Qlik View för att ta ut data ur Pyramids databas.

Vad behövs för Pyramid Access Link/ODBC?

Access Link/ODBC-koppling används när Btrieve finns som databas. Modulen skapar ”DDF-filer” vilket är en standard för att beskriva databaser i Btrieve. Många program kan arbeta direkt mot DDF-filer. Till Btrieve finns det ODBC-drivrutiner som arbetar mot DDF-filerna. ODBC är ett standardiserat gränssnitt inom Windows för att nå databaser via SQL.