Försäljningsanalys

Hem » Pyramid » Pyramid Moduler » Försäljningsanalys

Försäljningsanalys samlar in information om en försäljning i samband med orderregistrering (grundmodul Order/Lager/Inköp), fakturering (grundmodul Fakturering) och kvittoförsäljning (tillvalsmodul Kassa). Varje försäljning sparas som en egen post och ger detaljerad information om hur försäljningen såg ut och gick till.

Analys via infostudio

Försäljningen kan sedan analyseras via en infostudio och/eller exporteras till annat system/verktyg. Informationen kan även importeras till en annan Pyramid.

Exportera till andra system

Formatet är skapat för att vara så generellt som möjligt. Den tabbseparerade filen är läsbar av vilket system som helst och kan även importeras till andra system på ett enkelt sätt. PTP-formatet som enbart används av Pyramid är ett komprimerat format som tar liten plats och går snabbt att läsa in.