E-brev

Hem » Pyramid » Pyramid Moduler » E-brev

Tillvalsmodulen E-brev producerar i samband med fakturering, fakturafiler för vidare utskrift och distribution, reskontrabevakning eller båda delarna. Layouter finns för Posten eBrev, PayEx Finance (f d Faktab Finans), Swedbank, Sparbanken Öresund, Handelsbanken och Nordea via Strålfors. De olika aktörerna erbjuder olika tjänster.

E-brev

Posten skriver fakturan och skickar i väg den. Företaget behöver inte ha personal som sköter utskriften, kuverteringen och frankeringen.

Factoring

Företaget säljer sina fakturor till en viss provision/avgift. Fördelen är att man får pengar direkt och inte behöver driva in betalningen. Factoring finns i två varianter:

Fakturaservice
– Aktören skriver ut, kuverterar, skickar fakturan och driver in inbetalningen.

 Reskontraservice
– Kunden skickar fakturan och aktören driver in betalningen.