Miljöavgifter

Hem » Pyramid » Pyramid Moduler » Miljöavgifter

Branscher som tillverkar, importerar eller säljer en förpackning eller en förpackad vara är enligt lag ansvarig för det emballage som hamnar på den svenska marknaden. Pyramid Miljöavgifter hanterar alla dina avgiftsbelagda artiklar och gör dem överblickbara.

Branscher som tillverkar, importerar eller säljer en förpackning eller en förpackad vara är enligt lag ansvarig för det emballage som hamnar på den svenska marknaden. Pyramid Miljöavgifter hanterar alla dina avgiftsbelagda artiklar och gör dem överblickbara.

Fullständig redovisning

Miljöavgifter kan baseras på vikt, antal eller procent av belopp. Valfritt antal miljöavgifter hanteras. Miljöprofiler beskriver vilka miljöavgifter som berör aktuell profil. Vikt kan anges för alla avgiftstyper, även för antal och procent, eftersom vikt ibland ska redovisas separat. Om avgiften avser serviceförpackning anges det i profilen. Profilerna kopplas sedan till artiklarna och samma profil kan användas av flera artiklar. Slutlig avgift räknas ut och sammanställs för redovisning till t.ex. Repa eller Elbranschen.

Fakturering

Miljöavgifterna kan faktureras kund eller om så önskas endast redovisas som ”varav miljöavgift” på ordererkännande och faktura. Det finns möjligheter att ange undantag för miljöavgift på kund, momskod eller projekttyp. Om fakturering sker kan du redovisa respektive miljöavgift på separata konton. Miljöavgifter sammanställs även om fakturering inte sker.