Prisinläsning

Hem » Pyramid » Pyramid Moduler » Prisinläsning

Med Prisinläsning kan du enkelt läsa in artiklar direkt in i Pyramid eller till ett arbetsregister. Avtalspriser för kunder kan läsas in på samma sätt som prislistor för leverantör. Du kan även läsa in artiklar till ett sidoregister som kan hämtas in vid behov till artikelregistret.

Med Prisinläsning kan du enkelt läsa in artiklar direkt in i Pyramid eller till ett arbetsregister. Avtalspriser för kunder kan läsas in på samma sätt som prislistor för leverantör. Du kan även läsa in artiklar till ett sidoregister som kan hämtas in vid behov till artikelregistret.

Inköpspris, stafflade priser och priskalkylering

Innehåller prisfilen från leverantören både ordinarie inköpspris och speciella inköpsrabatter, räknar Prisinläsningen naturligtvis ut det inköpspris som gäller efter rabatt. Det går även att läsa in stafflade priser. Priskalkylera dina priser manuellt eller automatiskt. Vid priskalkylering uppdateras Artikelregistret och Leverantörsprisregistret med nya värden.