E-faktura kund

Hem » Pyramid » Pyramid Moduler » E-faktura kund

Genom att automatisera utskick av fakturor med E-faktura Kund förenklar du hanteringen och sänker dina kostnader. Dataunderlag skapas vid efterbehandling i faktureringen. Pyramids PTC-uppdrag kan sedan utföra arbetet med att skapa och skicka utdata på tider när belastningen är lägre.

Till fakturaväxel som XML

E-faktura Kund används i samband med elektroniskt datautbyte (EDI) för elektronisk fakturering. Pyramid producerar ett bruttoformat som en fakturaväxel hos EDI Solutions tar hand om. Hanteringen av EDI-fakturor kan vanligtvis vara ganska komplicerad att ställa in – detta arbete utförs nu istället av EDI Solutions.

E-posta som PDF

Pyramid använder sig av modulen Fakturaarkiv och sänder fakturan som PDF till önskad e-postadress.

XML/EDI

Pyramids bruttoformat för elektronisk faktura skickas till en fakturaväxel som konverterar till mottagarens format. För mer information se EDI Solutions hemsida.