Variantartiklar

Hem » Pyramid » Pyramid Moduler » Variantartiklar

Pyramid Variantartiklar är en enkel och smidig modul som hjälper dig att överblicka dina grundartiklar och alla deras variationer i form av t ex färg och storlek. Med modulens hjälp kan du skapa en matris som kan skrivas ut på en order, faktura, följesedel eller liknande.

Variationsrikedom

Utifrån en grundartikel kan olika varianter skapas med åtskiljande attribut i två dimensioner.

Överblickbar matris

Få en snabb blick över antalet artiklar och deras variation genom att skriva ut hela materialet i matrisform. Den presentationsformen gör det enkelt för dig att snabbt hitta rätt artikelnummer när du t ex. ska registrera en order. Matrisen kan skrivas ut på en inköpsorder, arbetsorder, faktura, kreditfaktura, följesedel, plocklista, packsedel eller på ett ordererkännande.