Lagerplatser/Batch

Hem » Pyramid » Pyramid Moduler » Lagerplatser/Batch

Med Lagerplatser/Batch kan du placera flera artiklar på samma lagerplats och ha en artikel inlagd på flera lagerplatser, så kallade flytande lagerplater.

Med Lagerplatser/Batch kan du placera flera artiklar på samma lagerplats och ha en artikel inlagd på flera lagerplatser, så kallade flytande lagerplater. Lika effektivt hjälper modulen dig att spåra varor med batchinformation. Modulen innehåller även stöd för verksamheter som baserar sig på lagerhotell.

Batchhantering

Genom att använda batchnummer hjälper modulen dig med information om partiets in- och utleveranser, vilka kunder som fått leveranser märkta med ett specifikt batchnummer och från vilken leverantör batchen har kommit ifrån.

In- och utleveranser

Vid inleverans anges information om lagerplats/batch och batchar kan automatiskt spärras för utleverans innan de har kvalitetskontrollerats. Vid utleverans anges från vilken lagerplats/batch uttaget gjorts. Tillgängliga lagerplatser/batcher visas i FIFO-ordning, det vill säga de äldsta föreslås först.